Diensten


Zorg

Individuele begeleiding (WMO)
Heb jij behoefte aan ondersteuning en/of wil jij een steentje bijdragen aan de maatschappij zodat je meer in jouw eigen kracht komt te staan? Wij coachen en ondersteunen je graag om zo een nieuwe start in jouw (maatschappelijke) carrière te realiseren. De begeleiding is afhankelijk van jouw ondersteuningsvraag. Toekomst & Arbeid biedt steun voor de klant op meerdere levensgebieden, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, recreatie/sport, werk- en dagbesteding en begeleiding bij financiën en/of schulden.
Wij streven naar een gewenste toekomstgerichte situatie voor de klant. Hierbij vinden wij het van belang dat de klant tijd en energie steekt in een werkwijze waarbij de klant zich prettig voelt. Zo geeft de klant grotendeels zelf vorm aan de invulling van zijn traject “eigen regie en onafhankelijkheid”.

Activering

Toekomst & Arbeid biedt nieuwe toekomstperspectieven aan klanten die op 1 of meerdere leefgebieden problemen ervaren en als gevolg hiervan ondersteuning behoeven. Activering bij Toekomst & Arbeid heeft als primaire doel klanten op een zinvolle manier te activeren en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Werken aan morgen is het geheel van alle activiteiten dat bijdraagt aan het werven van een, op termijn, passende en duurzame plek in de maatschappij. De kern van onze activeringstrajecten is het verhogen van maatschappelijke participatie en/of het voorkomen van sociaal isolement. Deelname aan maatschappelijke zinvolle activiteiten kan een eerste stap naar betaald werk betekenen maar het vinden van betaalde arbeid is tijdens het activeringstraject niet voor alle klanten een doel op zich. Uitgangspunt is het inventariseren van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen in plaats van het concentreren op onmogelijkheden en belemmeringen. Wij gaan oplossingsgericht te werk en de klant staat centraal. Zijn of haar wensen zijn het vertrekpunt van het activeringstraject.


  • Sociale activering: het verhogen van maatschappelijke participatie door maatschappelijke zinvolle activiteiten te ondernemen (die eventueel een eerste stap naar arbeid kunnen betekenen). Met de klant wordt gekeken op welke leefgebieden verbetering mogelijk is. We bespreken met de klant de leefgebieden als huisvesting, gezondheid, financiën, sociale contacten en arbeid omdat deze domeinen beslissend kunnen zijn om werk te verkrijgen en te behouden. Mocht de weg richting professionele hulpverlening noodzakelijk zijn dan wordt de klant hierbij ondersteund.

  • Arbeidsactivering: actievere en directere acties/ interventies die zich onder andere richten op de te ontwikkelen vakoverstijgende- en vakspecifieke competenties maar vooral ook de weg ernaartoe (arbeidsoriëntatie, arbeidsgewenning en versterken arbeidsvaardigheden). De klant wordt begeleid bij het vinden van passend werk of een andere vorm van arbeid zoals deelname aan werkervaringsplekken, leerwerkplekken, vrijwilligerswerk of snuffelstages.

Toekomst & Arbeid voert activeringstrajecten uit voor zowel gemeenten als UWV. Trajecten gericht op activering schrijft het UWV weg onder de dienst ‘Werk Fit Maken’. Toekomst & Arbeid is opgenomen in de leverancierslijst van UWV. Indien je een ziektewet- Wajong of WIA-uitkering van het UWV ontvangt, kun je mogelijk gebruik maken van de dienst ‘Werk Fit Maken’. Voor gemeente geldt dat we contact opnemen met de consulent Werk & Inkomen. Mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de participatiewet verschilt per regio. Wij onderzoeken het graag voor je.

De individuele begeleidingsgesprekken vinden bij jou thuis plaats.

Re-integratie

Ontvang je een uitkering van het UWV of jouw gemeente of kun je jouw eigen werkzaamheden niet meer uitvoeren? Dan heb je wellicht recht op ondersteuning bij het formuleren van een nieuw toekomstperspectief gericht op arbeid. Re-integratie trajecten zijn gericht op alle activiteiten die nodig zijn jou het werk te laten hervatten.

Re-integratie Spoor 2:
Langdurig arbeidsongeschikt en geen mogelijkheden bij jouw eigen organisatie? Uiterlijk na 1 jaar ziekte of eerder indien noodzakelijk moet er onderzocht worden of er passende mogelijkheden zijn bij een nieuwe werkgever. Als spoor 1 niet tot de mogelijkheden behoort wordt het 2 e spoortraject opgestart. De arbeidsdeskundige is de aangewezen persoon om aan te geven wat de functiemogelijkheden zijn en/of het 2e spoor kan worden gestart.

Re-integratie UWV/ gemeente:
Indien je een ziektewet- Wajong of WIA-uitkering van het UWV ontvangt, kun je mogelijk gebruik maken van de diensten vanuit UWV. Voor een participatiewet-uitkering geldt dat we contact opnemen met de consulent Werk & Inkomen van jouw gemeente. Mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de participatiewet verschilt per regio. Wij onderzoeken het graag voor je.
Tijdens het re-integratietraject ga je aan de slag met verschillende activiteiten. Het traject bestaat uit de volgende fases:

  1. Onderzoeken capaciteiten en oriëntatie op mogelijkheden
  2. Arbeidsperspectief
  3. Bemiddelingsfase

De focus tijdens het re-integratietraject ligt op het vinden en formuleren van een nieuw arbeidsperspectief en mogelijkheden die aansluiten bij jouw kwaliteiten. Toekomst & Arbeid voert re-integratietrajecten uit voor zowel gemeenten, UWV, arbodiensten als werkgevers.
Toekomst & Arbeid voert re-integratietrajecten uit voor zowel gemeenten, UWV, arbodiensten als werkgevers. Trajecten gericht op re-integratie schrijft het UWV weg onder de dienst ‘Naar Werk”.

Samen werken aan morgen!