Mijn Toekomst


Over jouw toekomst

Toe aan een nieuwe uitdaging en heb je hier ondersteuning bij nodig? Toekomst & Arbeid begeleidt je graag! Nieuwsgierigheid en onderzoeken zijn belangrijke elementen die de weg naar jouw nieuwe uitdaging vormgeven. Hierbij gaan we uit van jouw individuele talenten, ontwikkelingsmogelijkheden, ambities en drijfveren. Elke stap, groot of klein, is er een richting jouw toekomst.

Ons uitgangspunt is dat je inzicht krijgt in jouw mogelijkheden en kwaliteiten in plaats van het concentreren op onmogelijkheden en belemmeringen; jij staat centraal. Jouw wensen en mogelijkheden zijn het vertrekpunt van het individuele begeleidingstraject. Dit kan zijn door deelname aan leerwerktrajecten (dagbesteding), opleidingen, werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. We doen hierbij een beroep op jouw inzet en intrinsieke motivatie. Ook vragen we een positieve instelling en deze verandering te zien als uitdaging. Zo kom je tot zelfsturing, ontdekt je eigen competenties en talenten en kom je daarmee in jouw kracht te staan.

Mijn Toekomst, mijn keuze!

Hoe wij daarbij helpen

Ons doel is een gewenste toekomstgerichte situatie die bij jou past. Hierbij vinden wij het belangrijk dat jij tijd en energie steekt in een werkwijze waarbij jij je prettig voelt. Jouw wensen staan centraal, waarbij we rekening houden met de afgesproken kaders en wet- en regelgeving. Zo geef je grotendeels zelf vorm aan de invulling van jouw traject. De ondersteuning die wij jou bieden, is gericht op het verkrijgen van zelfsturing (maken van keuzes), eigenaarschap en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Hierbij respecteren jouw eigenheid. Wij coachen, motiveren en ondersteunen jou om een nieuwe start te realiseren en jouw ambities na te streven.

Leer & Ervaar!

In onze begeleidingstrajecten komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:

  1. Informatief, oriënterend- kennismakingsgesprek
  2. Aandacht voor persoonlijke situatie (meerdere leefgebieden)
  3. Inventariseren wensen en mogelijkheden/ maken van eigen keuzes
  4. Creëren van vertrouwen en verwachting van beide kanten
  5. Afspraken maken en doel stellen inzake het traject
  6. Opstellen begeleidingsplan/ loopbaanplan (afhankelijk van de opdracht)