Werkgever


Social Return- Maatschappelijk ondernemen

Wij zijn van mening dat vernieuwing en verandering tot stand komt wanneer er ruimte wordt geboden om te leren te ervaren (learning by doing). De dagelijkse praktijk biedt de kans kennis en vaardigheden, waar haalbaar, aan te leren. De ervaring leert dat onze doelgroep zo de grootste kans van slagen heeft en komt tot meer zelfsturing. Trial and error is onlosmakelijk verbonden om te leren.
Hierbij hebben we u als werkgever nodig. Toekomst & Arbeid ondersteunt u van harte bij uw sociaal maatschappelijk ondernemerschap. Heeft u visie, durf, doorzettingsvermogen, creativiteit en geduld en wilt u een steentje bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van onze kandidaten? Voor onze kandidaten zijn wij voortdurend op zoek naar werkervaringsplekken, leerwerkplekken en betaalde arbeidsplekken. Zo voldoet u gelijk aan de afspraken in het kader van Social Return of Investment en krijgen onze kandidaten een kans om te werken aan zijn of haar toekomstperspectief op het gebied van arbeid.
Het voornaamste doel van SROI is het leveren van een bijdrage aan het vergroten van arbeidsparticipatie. Bij grote aanbestedingsprojecten wordt deze bijdrage vaak al verplicht gesteld. Heeft u vanuit een opdracht of een project een social return-verplichting, dan denken we graag mee over de invulling daarvan. Graag brengen we ook een bezoek aan uw bedrijf als deze verplichting er niet ligt en u vanuit intrinsieke motivatie kandidaten een kans aan wil bieden in welke vorm dan ook. Kandidaten willen graag kennis opdoen, zich voorstellen en ervaren of een sector of bedrijf past bij het beeld wat zij voor ogen hebben.
Kandidaten willen graag kennis opdoen, zich voorstellen en ervaren of een sector of bedrijf past bij het beeld wat zij voor ogen hebben.

Vacatures melden

Heeft u vacatures of bent u van plan om werknemers aan te nemen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij begeleiden werknemers bij het vinden en behouden van werk. Toekomst & Arbeid kan indien gewenst een aantal kandidaten aan u voorstellen. U kunt vacatures ook digitaal aan ons doorgeven. Onze gegevens vindt u terug onder contact.Zieke werknemer

Als een werknemer ziek wordt, moet u als werkgever zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak. De regels die hierbij gelden, zijn vastgelegd in de ‘Wet Verbetering Poortwachter’. Onder re-integratie in Spoor 2 verstaan we alle activiteiten gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie. Spoor 2 is aan de orde zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie. Een adequaat tweede spoortraject kan worden opgestart om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten. Een spoor 2 traject dient uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevalutie opgestart te worden. De werkgever en werknemer blijven alle hervattingsmogelijkheden onderzoeken. Dit betekent dat spoor 1 altijd opnieuw onderzocht moet worden bij gewijzigde omstandigheden.

Toekomst & Arbeid werkt nauw samen met een aantal Arbo-dienstverleners. Daarnaast heeft Toekomst & Arbeid een arbeidsdeskundige in dienst. Deze kan in een eerder stadium ondersteuning bieden in het proces.

Uitval voorkomen? Toekomst & Arbeid kan ook preventief aan de slag met werknemers waarbij ook aandacht is voor diverse leefgebieden zodat uitval voorkomen kan worden en tijdig gewerkt kan worden aan herstel. Daarnaast bieden wij trainingen aan gebaseerd op de methodiek ervaringsleer. Dit kan zowel op individueel niveau als in teamverband ingezet worden. Zie projecten voor meer informatie.