Klachtenreglement


Bij Toekomst & Arbeid doen we elke dag ons best om de beste zorg te leveren voor onze klanten. Toch kan het voorkomen dat deze zorg niet naar wens verloopt. De begeleiders zullen dan altijd een passende oplossing zoeken, samen met de klant.

Lukt het niet om het probleem of de klacht samen op te lossen?

Dan kan de klant of de ouder/vertegenwoordiger een formele klacht indienen. Dit kan schriftelijk bij de klachtenprocedure van Klachtenportaal Zorg. Meer informatie vindt u op de website klachtenportaalzorg.nl.

Klachtenprocedure Klachtenportaal Zorg

Toekomst & Arbeid streeft naar tevreden klanten, opdrachtgevers en ketenpartners. We doen allemaal ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen naar info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.